Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej

STOP UDAROM to zainaugurowana w 2011 roku, ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest budowanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki udaru mózgu oraz ograniczania jego medycznych i społecznych skutków. Każdego roku w ramach kampanii, organizowane są m.in. Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej, w których mieszkańcy polskich miast mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich. Kampania STOP UDAROM obejmuje również obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu. Stale prowadzone są różnego rodzaju działania edukacyjne w zakresie czynników ryzyka, profilaktyki i rozpoznawania objawów udaru mózgu oraz podejmowania skutecznej interwencji w razie jego wystąpienia. W ramach kampanii działa superbohater – Doktor Stroke – Pogromca Udarów, który prowadzi edukację w Internecie oraz podczas wybranych wydarzeń z udziałem młodych ludzi.

Udar mózgu zajmuje 3. miejsce wśród przyczyn zgonów i pozostaje głównym powodem niepełnosprawności u ludzi po 40. roku życia. Co 10 minut jedna osoba w Polsce doznaje udaru mózgu, co oznacza że rocznie udar mózgu dotyka 70 tys. osób, a dla 30 tys. kończy się zgonem.

Jednym  z elementów kampanii STOP UDAROM jest Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej, realizowany pod hasłem „I Ty możesz zostać superbohaterem”. Projekt kierowany jest do uczniów klas 5 szkół podstawowych. Ma formułę interaktywnych warsztatów, które uczą jak rozpoznać i właściwie zareagować w sytuacji wystąpienia objawów udaru mózgu. Program ma na celu budowanie świadomości młodych ludzi, a poprzez nich także pokolenia rodziców i dziadków, na temat medycznych i społecznych skutków udaru mózgu, a przede wszystkim profilaktyki tej choroby.

Zachęcamy do uczestnictwa w bezpłatnym programie!

Pilotażowe zajęcia, przeprowadzone w kilku szkołach, cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów.

Jeżeli chcieliby Państwo, aby w Państwa szkole odbył się bezpłatny warsztat dotyczący profilaktyki udaru mózgu bardzo prosimy o kontakt:

stopudarom@primum.pl