Serce osoby z migotaniem przedsionków (MP) zwykle bije zbyt szybko i w nieregularnym rytmie. Dzieje się tak ponieważ u osób z MP dochodzi do zaburzenia prawidłowej kontroli rytmu serca, sprawowanej przez węzeł zatokowo-przedsionkowy. Prowadzi to do wyzwalania szybkich i nieregularnych impulsów elektrycznych, w efekcie czego przedsionki nie kurczą się w skoordynowany sposób, lecz drgają. W rezultacie spada wydajność pompowania krwi przez przedsionki do komór serca i może dochodzić do zastoju krwi w przedsionkach. Może to prowadzić do szeregu powikłań, z których najgroźniejszym jest udar mózgu.

Powikłania – możliwe skutki migotania przedsionków

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW W LICZBACH

• Migotanie przedsionków to najczęściej występujące zaburzenie rytmu serca. Szacuje się, że choroba wystąpi u co czwartej osoby powyżej 40 roku życia.
• Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków zwiększa się wraz z wiekiem. Ocenia się, że na MP cierpi ok. 1% wszystkich dorosłych osób żyjących na świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest to ok. 9 milionów ludzi. W Polsce z MP żyje ok. 400 tysięcy osób.

Objawy – informacje o objawach MP