Migotanie przedsionków może prowadzić do szeregu poważnych powikłań.

Nieprawidłowa praca serca występująca w MP zmniejsza wydajność pompowania krwi z przedsionków do komór. W efekcie w przedsionkach mogą powstawać skrzepy krwi. Skrzepliny te mogą następnie przemieścić się z prądem krwi, zatykając naczynia krwionośne w mózgu i prowadząc do najcięższego powikłania migotania przedsionków – niedokrwiennego udaru mózgu.

Podstawowe informacje – więcej o udarze mózgu

Udary związane z migotaniem przedsionków charakteryzują się szczególnie ciężkim przebiegiem i upośledzeniem funkcjonalnym. Połowa osób, u których dochodzi do udaru będącego powikłaniem MP umiera w pierwszym roku od jego wystąpienia.

Jak zapobiec – jak zmniejszyć ryzyko udaru

Migotanie przedsionków może prowadzić także do niewydolności serca spowodowanej nadmierną pracą mięśnia sercowego. Niewydolność serca skutkuje powstawaniem obrzęków stóp, obrzęków wokół kostek, nóg (w efekcie przesiąkania płynu do tkanek miękkich kończyn dolnych), a czasem również okolicy brzucha, obrzęku płuc (wynikającego z gromadzenia się w nich płynu), duszności, uczucia zmęczenia, a czasem też bólu w klatce piersiowej.