30 maja 2017 (wtorek) w g. 10:00-14:00 przy ul. Krakowskie Przedmieście 68, obok kościoła Św. Anny w Warszawie i 31 maja 2017 (środa) w g. 10:00-14:00 przy Placu Wolności w Bydgoszczy w ramach kampanii STOP UDAROM działać będą Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej.

Odwiedzający Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych (badanie poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia) oraz konsultacji lekarskich. Osoby, których wyniki będą odbiegały od normy, mogą dodatkowo skonsultować je z lekarzem kardiologiem (a w razie potrzeby wykonać bezpłatnie badanie EKG). W tym roku po raz pierwszy na gości Miasteczek będzie czekał też dietetyk, który wyjaśni w jaki sposób, dzięki modyfikacji nawyków żywieniowych, można obniżyć ryzyko wystąpienia udaru.*
Dla odwiedzających Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej dostępne będą bezpłatne materiały edukacyjne na temat udaru, przygotowane w taki sposób, aby były czytelne i zrozumiałe dla osób w każdym wieku. W Mobilnych Miasteczkach Profilaktyki Udarowej będzie można również nauczyć się jak samemu wykonać proste badanie – pomiar pulsu (tętna) – które wystarczy do wczesnej diagnostyki migotania przedsionków – najczęściej występującej arytmii serca, która pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru. Na terenie Mobilnych Miasteczek Profilaktyki Udarowej znajduje się także ścieżka edukacyjna, dzięki której można dowiedzieć się więcej o objawach udaru, o tym jak prawidłowo reagować w przypadku ich wystąpienia, a także czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobie.

W ramach tegorocznej edycji kampanii STOP UDAROM w polskich miastach, w tym na pewno w Warszawie oraz w Bydgoszczy, pojawi się superbohater DOKTOR STROKE. POGROMCA UDARÓW, którego misją jest edukacja na temat udaru mózgu, w tym rozpoznawania objawów choroby i właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia. Ok. g. 11:00 chętni będą mogli spotkać superbohatera, a przez cały czas trwania wydarzenia zrobić sobie zdjęcie w faceboardzie (stand z otworem na twarz).

ZAPRASZAMY

*z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich może skorzystać ograniczona liczba osób