Podstawą skutecznej profilaktyki udaru jest znajomość czynników ryzyka. Na część z nich nie mamy wpływu, ale wiele innych możemy ograniczać i modyfikować. Im więcej czynników ryzyka występuje równocześnie u danej osoby tym większe niebezpieczeństwo, że dojdzie do udaru.

CZYNNIKI RYZYKA, NA KTÓRE NIE MAMY WPŁYWU:

• Wiek (ryzyko wystąpienia udaru wzrasta powyżej 55 roku życia)
• Płeć (do udarów częściej dochodzi u mężczyzn)
• Czynniki genetyczne
• Przebyty wcześniej udar lub przemijający atak niedokrwienny (tzw. „mały udar”)

CZYNNIKI RYZYKA, NA KTÓRE MOŻEMY WPŁYWAĆ:

• Choroby serca (w tym migotanie przedsionków)
• Nadciśnienie tętnicze
• Wysoki poziom cholesterolu
• Cukrzyca
• Nadwaga
• Nadużywanie alkoholu
• Palenie tytoniu
• Stres

Jak zapobiec – jak zmniejszyć ryzyko udaru