Najczęściej występujące objawy udaru mózgu to:
• Asymetria twarzy – niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy (opadanie kącika ust)
• Utrata siły lub kontroli nad kończynami (bezwładna ręka i/lub noga), z reguły po jednej stronie ciała
• Zaburzenia mowy – bezładna, niezrozumiała mowa
• Zaburzenia widzenia
• Utrata równowagi i zawroty głowy

Jeśli zaobserwujemy te objawy należy niezwłocznie wezwać pogotowie! (tel. 999 lub 112)

Szybka reakcja może uratować życie chorego – udary można leczyć!

Leczenie – terapia udaru