Do udaru dochodzi kiedy naczynia krwionośne doprowadzające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie. Prowadzi to do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i jego obumierania.

Udar mózgu, którego przyczyną jest zamknięcie naczynia krwionośnego, to udar niedokrwienny. Zdecydowana większość (ok. 80%) udarów to udary tego rodzaju.

Udar mózgu wywołany uszkodzeniem ściany naczynia krwionośnego i wydostaniem się krwi do mózgu, to udar krwotoczny (potocznie nazywany wylewem).

Udar mózgu w liczbach:

• Udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i głównym powodem niesprawności u osób powyżej 40 roku życia.
• W Polsce co roku na udar zapada około 60-70 tysięcy osób, a około 30 tysięcy z nich umiera.
• 30% osób umiera w wyniku udaru w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania. 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki, a 30% – pomocy w niektórych czynnościach życia codziennego.