Każdy udar jest inny. Choroba pojawia się z różnych przyczyn i ma odmienne powikłania w zależności od obszaru mózgu, który został uszkodzony. Skutki udaru wymagają – często radykalnej – zmiany stylu życia chorego. Czasami trzeba nauczyć się funkcjonować zupełnie od nowa. Jednak dzięki rehabilitacji i dostosowanemu do indywidualnych potrzeb leczeniu, chory może odzyskać – przynajmniej częściową – samodzielność.

Kluczowe znaczenie ma możliwie szybkie rozpoczęcie rehabilitacji, najlepiej już w pierwszej dobie od wystąpienia udaru. Rehabilitacja nie tylko pomaga zmniejszyć negatywny wpływ choroby na możliwość poruszania się i sprawność osoby po udarze, ale pomaga też w walce z depresją, której często trzeba stawić wtedy czoła. Czasami pozwala ona przezwyciężyć skutki udaru, czasami jednak powikłania towarzyszą choremu aż do końca życia. Rehabilitacja pomaga radzić sobie z codziennymi zadaniami pomimo ograniczeń, jakich doświadcza osoba po udarze.

Bardzo ważna jest także profilaktyka wtórna. Osoba, u której doszło do udaru, znajduje się w podwyższonej grupie ryzyka jego ponownego wystąpienia.

Skutki udaru:

• Najczęściej występującym skutkiem udaru jest niesprawność ruchowa, wiążąca się z trudnościami w poruszaniu się i utrzymywaniu równowagi.
• Wiele osób po udarze doświadcza także problemów w komunikacji. Czasami czasami przejawia się to jako kłopot z mówieniem, a czasami z rozumieniem mowy. Również zdolności, takie jak czytanie, pisanie i liczenie mogą zostać ograniczone lub utracone.
• Często pojawiają się również zaburzenia emocjonalne i poznawcze. Dzieje się tak ponieważ udar uszkadza mózg, a to właśnie on odpowiada za nasze zachowania i emocje. Osoba po udarze może mieć problemy z zapamiętywaniem, stać się nerwowa lub zagubiona. Może również doświadczyć depresji lub zaburzeń świadomości.
• Udar może mieć także wiele innych skutków, takich jak choćby zaburzenia widzenia i czucia. Wszystko zależy od obszaru mózgu, który został dotknięty chorobą.

Wiele negatywnych skutków udaru zmniejsza się wraz z czasem. Dotyczy to zarówno ograniczeń ruchowych, jak i zmian emocjonalnych.