Dotychczasowe standardy

Stosowanie antagonistów witaminy K (warfaryny i acenokumarolu) było przez ostatnie 50 lat standardem w profilaktyce przeciwudarowej u pacjentów z migotaniem przedsionków. Drugą – mniej skuteczną – opcją terapeutyczną wykorzystywaną w zapobieganiu udarowi mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków jest kwas acetylosalicylowy.

Przyjmowanie warfaryny wiąże się z licznymi ograniczeniami, w tym:
• koniecznością regularnego monitoringu krzepliwości krwi,
• ryzykiem powikłań krwotocznych,
• występowaniem różnorodnych interakcji między warfaryną a pożywieniem,
• występowaniem interakcji lekowych.

Z uwagi na powyższe ograniczenia jedynie połowa wstępnie kwalifikujących się do leczenia tym lekiem pacjentów faktycznie lek ten otrzymuje. W dodatku u mniej niż połowy (u około 25% wszystkich pacjentów) udaje się uzyskać pożądany efekt leczniczy.

Nowoczesna profilaktyka

W ostatnich latach przeprowadzono wiele, zakrojonych na szeroką skalę, badań klinicznych na podstawie których zarejestrowano kilka nowych preparatów stanowiących nową opcję terapeutyczną w profilaktyce udaru mózgu u osób z migotaniem przedsionków.

Pierwszym z nich, dopuszczonym do obrotu zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Unii Europejskiej, jest dabigatran – lek przeciwzakrzepowy nowej generacji do stosowania w zapobieganiu udarowi mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadami zastawkowymi serca narażonych na ryzyko udaru mózgu.

Rejestrację dabigatranu oparto na badaniu klinicznym RE-LY®, w którym wykazano, że dabigatran w dawce 150 mg dwa razy na dobę, wykazuje przewagę nad dobrze kontrolowanym leczeniem warfaryną jeżeli chodzi o zapobieganie udarowi mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków. Wykazano w nim również, że skuteczność dabigatranu, podawanego dwa razy na dobę w dawce 110 mg w redukcji ryzyka udaru i zatoru obwodowego, jest nie mniejsza od warfaryny i charakteryzuje się znacznie niższym wskaźnikiem poważnych krwawień.

Leki przeciwzakrzepowe nowej generacji stanowią bezpieczną i skuteczną alternatywę dla stosowanych do tej pory rozwiązań terapeutycznych.