Program Edukacyjny dla szkół

Ogólnopolski Program na Rzecz Profilaktyki Udarowej

„STOP UDAROM MÓZGU. I Ty możesz zostać superbohaterem!” – pod takim tytułem odbywały się lekcje w szkołach podstawowych w całym kraju, organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej, który jest częścią kampanii społecznej STOP UDAROM.

Ten unikatowy projekt edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkolnej i został zainaugurowany wiosną 2018 roku.

Celem Programu jest budowanie świadomości młodych ludzi, a poprzez nich także pokolenia rodziców i dziadków, na temat medycznych i społecznych skutków udaru mózgu, a przede wszystkim profilaktyki tej choroby. 

„Efektywna profilaktyka odgrywa kluczową rolę w obniżeniu umieralności z powodu udaru mózgu. Szacuje się, że modyfikowalne czynniki udaru odpowiadają za ok. 90% ryzyka wystąpienia choroby. Zapobieganie udarom nie może zaczynać się w późnym wieku tylko o wiele wcześniej. Dlatego zaplanowaliśmy dotarcie z edukacją na temat udaru mózgu do młodych ludzi” – mówi dr Mariusz Baumgart, Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie!, współinicjator programu.

Ogólnopolski Program Edukacyjny na Rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać Superbohaterem!” ma formułę warsztatów edukacyjnych. Scenariusz zajęć powstał we współpracy z nauczycielami z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Podczas zajęć dzieci dowiadują się czym jest i jak działa mózg, jak dochodzi do udaru, jakie funkcje mózgu może on wyłączyć, uczą się jakie są objawy udaru mózgu i jak należy reagować w sytuacji ich wystąpienia. Ważnym elementem, który akcentowany jest podczas lekcji, jest również profilaktyka.

W warsztatach biorą udział uczniowie klas V szkół podstawowych. Uczestnicy poznają podstawowe objawy udaru mózgu, bazując na słowie UDAR, czyli:

     Utrudniona wymowa,

     Dłoń/ręka opadająca,

     Asymetria ust,

     Reaguj natychmiast!

Otrzymują w ten sposób prostą instrukcję, jak zapamiętać symptomy choroby i właściwie zareagować w sytuacji ich zaobserwowania u kogoś lub u siebie: wezwij  pogotowie (tel. 999 lub 112)!

„Staramy się, by trudny temat, jakim jest udar mózgu, przedstawić w przystępny sposób. Podczas zajęć dzieci poznają ciekawostki o mózgu, rozwiązują krzyżówki i quizy, wykonują doświadczenie pokazujące przepływ krwi do mózgu, a także oglądają animację edukacyjną z DOKTOREM STROKIEM – POGROMCĄ UDARÓW w roli głównej” – mówi Karolina Mitruczuk, edukatorka z IFMSA, organizacji partnerskiej programu. Wszyscy uczniowie biorący udział w lekcji otrzymują „superbohaterskie” materiały edukacyjne m.in. magnesy, długopisy, worki, plansze edukacyjne czy ulotki, natomiast szkole organizatorzy przyznają certyfikat udziału w programie.

„Nigdy wcześniej w swojej pracy nie spotkałam się z takim programem, który dzięki atrakcyjnej formule i przystępnym materiałom edukacyjnym uczy od najmłodszych lat tego, co może uratować komuś życie. – mówi Katarzyna Przastek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 343 w Warszawie. – Serce rośnie patrząc, z jakim zapałem dzieci biorą udział w zajęciach i jak chętnie odrabiają „zadania domowe” angażując w to rodziców czy dziadków, czyli osoby potencjalnie zagrożone udarem mózgu. Jestem przekonana, że Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej nie tylko zbuduje wśród młodych ludzi świadomość zagrożeń związanych z wystąpieniem udaru mózgu, ale także nauczy ich odpowiedzialności, opanowania i zachowania zimnej krwi, w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

 

W 2018 r. bezpłatne warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu odbyły się w szkołach we wszystkich województwach w Polsce. W 2020 roku, w ramach Programu, planowane jest uruchomienie platformy edukacyjnej AKADEMIA STOP UDAROM. Dzięki niej każdy nauczyciel będzie mógł w dowolnym czasie pobrać przygotowane materiały i scenariusz, a następnie sam przeprowadzać warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu w swojej szkole.

W marcu 2019 r. Ogólnopolski Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!” otrzymał nagrodę „Wizjonerzy Zdrowia 2019” w dziedzinie Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny. Nagrody „Wizjonerzy Zdrowia 2019” zostały przyznane w czasie konferencji „Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce w latach 2019-23” zorganizowanej przez tygodnik „Do Rzeczy”.

Inicjatorami Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!” są firma Boehringer Ingelheim i Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie!”. Partnerem projektu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA). Patronami merytorycznymi są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Doktor Stroke - Pogromca Udarów

W 2017 r. w ramach kampanii społecznej STOP UDAROM został powołany DOKTOR STROKE – POGROMCA UDARÓW. Misją superbohatera jest dotarcie z informacjami na temat udaru mózgu przede wszystkim do młodych ludzi. Zwraca on uwagę na zagrożenia związane z chorobą oraz groźne konsekwencje w przypadku późnego rozpoznania czy zlekceważenia objawów udaru mózgu.

DOKTOR STROKE – POGROMCA UDARÓW prowadzi edukację w Internecie oraz podczas wybranych wydarzeń z udziałem młodzieży. Przekazuje podstawową wiedzę dotyczącą objawów udaru mózgu i podkreśla, że szybka reakcja, czyli wezwanie pogotowania (tel. 999 lub 112), może uratować choremu życie – a zachorować może każdy z nas, w każdej chwili.

W rolę superbohatera wcielił się Michał Malinowski – aktor znany m.in. z seriali „Na Wspólnej” i „Pierwsza Miłość”.

W Polsce co 6,5 minuty ktoś doznaje udaru mózgu. Problem jest kolosalny. Jako superbohater mam jednak szansę sprawić, że czyjeś życie zostanie uratowane. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że czas reakcji w przypadku udaru jest kluczowy. Wierzę jednak, że dzięki odpowiedniej edukacji coraz więcej osób będzie potrafiło prawidłowo rozpoznać objawy udaru mózgu, by na czas udzielić pomocy. Chcę inspirować ludzi, by sami mogli zostać superbohaterami i wiedzieli jak, odpowiednio szybko reagując, uratować życie drugiemu człowiekowi: niezależnie czy będzie to bliska nam osoba, czy zwykły przechodzień – mówi Michał Malinowski, aktor, odtwórca roli DOKTORA STROKE’A – POGROMCY UDARÓW.

Pierwszy raz superbohater pokazał swoją moc w 2017 r. w Warszawie i Bydgoszczy, gdzie odwiedził Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej. DOKTOR STROKE działa także na FB, pojawia się podczas wybranych spotkań z młodzieżą odbywających się w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!”, a także podczas niektórych wydarzeń, m.in. z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu i Światowego Dnia Serca.

Przeczytaj więcej o wydarzeniach

Dowiedz się więcej o bezpłatnych warsztatach dla szkół
i szkoleniu dla nauczycieli