Program Edukacyjny dla szkół

Ogólnopolski Program na Rzecz Profilaktyki Udarowej

„STOP UDAROM MÓZGU. I Ty możesz zostać superbohaterem!” – pod takim tytułem odbywają się lekcje w szkołach podstawowych w całym kraju, organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej, który jest częścią kampanii społecznej STOP UDAROM.

Ten unikatowy projekt edukacyjny adresowany jest do młodzieży szkolnej i został zainaugurowany wiosną 2018 roku.

Celem Programu jest budowanie świadomości młodych ludzi, a poprzez nich także pokolenia rodziców i dziadków, na temat medycznych i społecznych skutków udaru mózgu, a przede wszystkim profilaktyki tej choroby. 

„Efektywna profilaktyka odgrywa kluczową rolę w obniżeniu umieralności z powodu udaru mózgu. Szacuje się, że modyfikowalne czynniki udaru odpowiadają za ok. 90% ryzyka wystąpienia choroby. Zapobieganie udarom nie może zaczynać się w późnym wieku tylko o wiele wcześniej. Dlatego zaplanowaliśmy dotarcie z edukacją na temat udaru mózgu do młodych ludzi” – mówi dr Mariusz Baumgart, Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie!, współinicjator programu.

Ogólnopolski Program Edukacyjny na Rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać Superbohaterem!” ma formułę warsztatów edukacyjnych. Scenariusz zajęć powstał we współpracy z nauczycielami z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Podczas zajęć dzieci dowiadują się czym jest i jak działa mózg, jak dochodzi do udaru, jakie funkcje mózgu może on wyłączyć, uczą się jakie są objawy udaru mózgu i jak należy reagować w sytuacji ich wystąpienia. Ważnym elementem, który akcentowany jest podczas lekcji, jest również profilaktyka.

W warsztatach biorą udział uczniowie klas V szkół podstawowych. Uczestnicy poznają podstawowe objawy udaru mózgu, bazując na słowie UDAR, czyli:

     Utrudniona wymowa,

     Dłoń/ręka opadająca,

     Asymetria ust,

     Reaguj natychmiast!

Otrzymują w ten sposób prostą instrukcję, jak zapamiętać symptomy choroby i właściwie zareagować w sytuacji ich zaobserwowania u kogoś lub u siebie: wezwij  pogotowie (tel. 999 lub 112)!

„Staramy się, by trudny temat, jakim jest udar mózgu, przedstawić w przystępny sposób. Podczas zajęć dzieci poznają ciekawostki o mózgu, rozwiązują krzyżówki i quizy, wykonują doświadczenie pokazujące przepływ krwi do mózgu, a także oglądają animację edukacyjną z DOKTOREM STROKIEM – POGROMCĄ UDARÓW w roli głównej” – mówi Karolina Mitruczuk, edukatorka z IFMSA, organizacji partnerskiej programu. Wszyscy uczniowie biorący udział w lekcji otrzymują „superbohaterskie” materiały edukacyjne m.in. magnesy, długopisy, worki, plansze edukacyjne czy ulotki, natomiast szkole organizatorzy przyznają certyfikat udziału w programie.

„Nigdy wcześniej w swojej pracy nie spotkałam się z takim programem, który dzięki atrakcyjnej formule i przystępnym materiałom edukacyjnym uczy od najmłodszych lat tego, co może uratować komuś życie. – mówi Katarzyna Przastek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 343 w Warszawie. – Serce rośnie patrząc, z jakim zapałem dzieci biorą udział w zajęciach i jak chętnie odrabiają „zadania domowe” angażując w to rodziców czy dziadków, czyli osoby potencjalnie zagrożone udarem mózgu. Jestem przekonana, że Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej nie tylko zbuduje wśród młodych ludzi świadomość zagrożeń związanych z wystąpieniem udaru mózgu, ale także nauczy ich odpowiedzialności, opanowania i zachowania zimnej krwi, w sytuacji, gdy liczy się każda minuta.

 

W 2018 r. bezpłatne warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu odbyły się w szkołach we wszystkich województwach w Polsce. W 2020 roku, w ramach Programu, planowane jest uruchomienie platformy edukacyjnej AKADEMIA STOP UDAROM. Dzięki niej każdy nauczyciel będzie mógł w dowolnym czasie pobrać przygotowane materiały i scenariusz, a następnie sam przeprowadzać warsztaty edukacyjne nt. udaru mózgu w swojej szkole.

W marcu 2019 r. Ogólnopolski Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!” otrzymał nagrodę „Wizjonerzy Zdrowia 2019” w dziedzinie Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny. Nagrody „Wizjonerzy Zdrowia 2019” zostały przyznane w czasie konferencji „Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce w latach 2019-23” zorganizowanej przez tygodnik „Do Rzeczy”.

Inicjatorami Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!” są firma Boehringer Ingelheim i Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie!”. Partnerem projektu jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA). Patronami merytorycznymi są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Polskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. Honorowy patronat nad programem objęło Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.