Regulamin Akademii Stop Udarom

1. AKADEMIA STOP UDAROM jest częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!”, realizowanego w ramach kampanii społecznej „STOP UDAROM”.

2. Partnerem wykonawczym AKADEMII STOP UDAROM jest PRIMUM PR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flory 9/5, działająca na zlecenie Boehringer Ingelheim z siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

3. Scenariusz lekcji pt. „Stop Udarom Mózgu. I Ty możesz zostać superbohaterem!”, przygotowany jest dla uczniów klas V szkół podstawowych.

4. Wszystkie materiały edukacyjne prezentowane w ramach AKADEMII STOP UDAROM objęte są prawami autorskimi. Materiały mogą być kopiowane i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia lekcji na temat udaru mózgu i nie mogą być wykorzystywane w jakiejkolwiek postaci w  celach zarobkowych.

5. Materiały w ramach AKADEMII STOP UDAROM są udostępniane nieodpłatnie i mogą z nich korzystać wyłącznie osoby z wykształceniem pedagogicznym.

6. Certyfikat AKADEMII STOP UDAROM, potwierdzający udział w AKADEMII STOP UDAROM, przyznawany jest osobom z wykształceniem pedagogicznym, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy, przeprowadzą lekcję oraz wypełnią ankietę po przeprowadzeniu lekcji.

7. W ramach ankiety polekcyjnej należy dołączyć min. 3 a maksimum 5 zdjęć dokumentujących przebieg warsztatu, każde o wadze maksimum 3 MB. 

8. Należy załączyć zdjęcia, na których nie widać twarzy uczestników warsztatów, a w przypadku zdjęć, na których widoczne są twarze, osoba składająca ankietę polekcyjną potwierdza, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunków do celów publikacji w ramach działań komunikacyjnych ogólnopolskiej kampanii „STOP UDAROM”.

9. O przyznaniu certyfikatu i materiałów utrwalających wiedzę przeznaczonych dla uczniów, osoba prowadząca lekcje zostanie poinformowana drogą mailową w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przesłania prawidłowo wypełnionej ankiety oraz zdjęć.

10. Liczba materiałów edukacyjnych dla uczniów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Pomoc techniczna: akademia@primum.pl