Antagoniści witaminy K (AWK)

Grupa leków przeciwkrzepliwych, których mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności witaminy K. Przedstawicielami tej grupy są warfaryna i acenokumarol.

Więcej

Dabigatran

Doustny bezpośredni inhibitor trombiny. Nowatorski doustny lek przeciwzakrzepowy dopuszczony do stosowania w profilaktyce udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków oraz zapobieganiu zakrzepicy po zabiegach aloplastyki stawu kolanowego lub biodrowego.

Więcej

Interakcja lekowa

Zmiana działania leku podczas stosowania go wraz z innym lekiem, zwykle nasilenie lub osłabienie działania każdej z substancji czynnych albo wystąpienie zjawiska niespotykanego zwykle przy stosowaniu każdego z leków z osobna.

Więcej

Kaskada krzepnięcia

Łańcuch reakcji biochemicznych prowadzących do powstania skrzepu. Leki przeciwkrzepliwe działają poprzez blokowanie lub regulację jednego lub wielu szczebli kaskady krzepnięcia.

Więcej

Migotanie przedsionków (MP)

Najczęściej występująca arytmia, do której dochodzi gdy serce otrzymuje nieregularne pobudzenia z węzła zatokowo-przedsionkowego (naturalnego rozrusznika serca). Może powodować zastój krwi i powstawanie zakrzepów, które następnie mogą odrywać się i przemieszczać przez serce i naczynia, utykając w mózgu, lub innych częściach ciała. W przypadku przeniesienia zakrzepów do naczyń krwionośnych w mózgu dochodzi do udaru niedokrwiennego. Do najpowszechniejszych objawów MP należy kołatanie serca, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej i uczucie duszności, jednak niektórzy pacjenci mogą nie odczuwać żadnych objawów.

Więcej

Protrombina

Nieaktywna postać trombiny, enzymu kaskady krzepnięcia, który powoduje powstawanie zakrzepów krwi.

Więcej

Trombina

Enzym, który umożliwia przekształcenie fibrynogenu w fibrynę w procesie kaskady krzepnięcia.

Więcej

Udar mózgu

Stan chorobowy, który rozwija się wówczas, gdy prawidłowy dopływ krwi do obszaru mózgu zostaje odcięty. Udar może być spowodowany przez zakrzep krwi, który zatyka tętnicę mózgową (udar niedokrwienny), lub przez krwotok z uszkodzonej tętnicy (udar krwotoczny).

Więcej

Zatorowość

Zjawisko polegające na przeniesieniu materiału stałego, najczęściej zakrzepu krwi, z krwioobiegiem do innej części ciała i zablokowaniu przepływu przez naczynie krwionośne.

Więcej

Zatorowość płucna (ZP)

Poważny i potencjalnie groźny dla życia stan chorobowy, do którego dochodzi, kiedy fragment zakrzepu odrywa się i przemieszcza wraz z krwią, następnie przepływa przez prawą komorę serca i utyka w jednej z tętnic w płucach.

Więcej