O chorobie

O chorobie

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW (MP) to najczęstsze z zaburzeń rytmu serca, które może być odczuwane jako szybkie i nieregularne bicie serca. Ta groźna choroba jest jednocześnie jedną z głównych przyczyn udarów mózgu.

Migotanie przedsionków wynika z zaburzenia prawidłowej kontroli rytmu serca, za którą odpowiada węzeł zatokowo-przedsionkowy. Prowadzi to do wyzwalania szybkich (powyżej 300/min) i nieregularnych impulsów elektrycznych, w efekcie czego przedsionki nie kurczą się w skoordynowany sposób lecz drgają. W rezultacie spada wydajność pompowania krwi przez przedsionki do komór serca i może dochodzić do zastoju krwi w przedsionkach, skutkiem czego ​powstają skrzepliny.

Wideo
Odtwórz wideo

Układ bodźcoprzewodzący serca

Migotanie przedsionków w liczbach

  • Ocenia się, że na MP cierpi ok. 1-2% wszystkich dorosłych osób żyjących na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest to ok. 9 milionów ludzi. Szacuje się, iż w Polsce z MP żyje ok. 600-700 tysięcy osób.
  • Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków zwiększa się wraz z wiekiem. Najnowsze badania epidemiologiczne wskazują na to, że migotanie przedsionków dotyczy aż 23 % osób po 65. roku życia.