Czynniki Ryzyka

Czynniki Ryzyka​

Podstawą skutecznej profilaktyki udaru mózgu jest znajomość czynników ryzyka. Na część z nich nie mamy wpływu, ale większość możemy ograniczać i modyfikować. Im więcej czynników ryzyka występuje równocześnie u danej osoby, tym większe niebezpieczeństwo, że dojdzie do udaru mózgu. Czynniki ryzyka udaru mózgu możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

Modyfikowalne

czyli takie, na które mamy wpływ poprzez prowadzenie odpowiedniego stylu życia, leczenie chorób, których powikłaniem może być udar itp.:

 • choroby serca (np. migotanie przedsionków) 
 • nadciśnienie tętnicze
 • wysoki poziom cholesterolu
 • cukrzyca
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • stres

Niemodyfikowalne

czyli takie, na które nie mamy wpływu:

 • wiek (ryzyko wystąpienia udaru mózgu wzrasta powyżej 55. roku życia, ale zdarza się również, że młode osoby doznają udaru)
 • płeć (do udaru częściej dochodzi u mężczyzn)
 • czynniki genetyczne
 • przebyty wcześniej udar lub przemijający atak niedokrwienny (tzw. „mini udar”, TIA)
U większości z osób, które doznają udaru mózgu, czynniki ryzyka często współistnieją ze sobą. Dlatego ważna jest profilaktyka udaru mózgu zarówno u osób, które dotychczas udaru nie przebyły (profilaktyka pierwotna), jak i wśród pacjentów po przebytym udarze (profilaktyka wtórna). Do skutecznej prewencji konieczna jest identyfikacja, leczenie i eliminacja czynników ryzyka udaru mózgu.

Przeczytaj więcej o tym jak uniknąć udaru