Kampania Stop Udarom

Kampania STOP UDAROM jest największą i najbardziej kompleksową kampanią społeczną, dotyczącą udaru mózgu w Polsce. Inicjatorem kampanii jest firma Boehringer Ingelheim. Partnerami projektu są organizacje pacjenckie – Fundacja Udaru Mózgu (www.fum.info.pl) i Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie!” (www.udarowcy.com.pl). Patronat honorowy nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Aktywności edukacyjne są realizowane we współpracy ze specjalistami z dziedziny neurologii i kardiologii oraz towarzystwami naukowymi. W ramach kampanii zrealizowano szereg innowacyjnych projektów edukacyjnych budujących świadomość społeczną Polaków na temat zapobiegania, objawów i leczenia udaru mózgu.

Działania społeczno-edukacyjne

Główny cel kampanii to zrozumienie jak poważną chorobą jest udar mózgu. Ważne, aby każdy, już od najmłodszych lat, znał objawy udaru, potrafił je rozpoznać i zareagować szybko, wybierając na czas numer alarmowy 112 lub 999. Świadoma postawa może uchronić przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, trwałą niepełnosprawnością, a nawet uratować komuś życie.

W ramach kampanii realizowane są wielopłaszczyznowe działania o charakterze społeczno-edukacyjnym. Organizujemy m.in. Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej, w których mieszkańcy polskich miast mogą korzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich. Kampania STOP UDAROM obejmuje również coroczne obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu, Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej oraz Światowego Dnia Serca. Stale prowadzone są różnego rodzaju działania edukacyjne dotyczące czynników ryzyka, profilaktyki i rozpoznawania objawów udaru mózgu oraz podejmowania skutecznej interwencji w razie jego wystąpienia (wykłady na UTW, wystawy, konferencje prasowe). Przykładem może być wystawa edukacyjna pod hasłem „Twarzą w twarz z udarem mózgu”, która w 2014 i 2015 roku gościła na ulicach 9 polskich miast. Ekspozycja składała się z portretów i historii osób, które doświadczyły choroby.

Poprzez zaangażowanie znanych autorytetów medycznych oraz znanych postaci ze świata kultury, sportu i telewizji kluczowe komunikaty kampanii trafiają do różnych grup odbiorców – zarówno osób z grupy ryzyka, jak i młodych ludzi. W edukacyjne akcje specjalne zaangażowali się m.in.: Przemysław Saleta, Zbigniew Bródka, Jacek Lenartowicz, Mateusz Janicki, Tomasz Knapik, Konrad Darocha, Paweł Kleszcz, Urszula Dębska, Monika Mazur, Aleksandra Radwan, Adam Fidusiewicz, Michał Malinowski, MC Silk, Radosław Kotarski.

Wideo

Zobacz materiał na blogu Radosława Kotarskiego, Polimaty​

Wideo

Wysłuchaj i obejrzyj klip MC Silka nt. migotania przedsionków​

Przeczytaj więcej o wydarzeniach z udziałem znanych osób

W 2017 r.  w ramach kampanii STOP UDAROM został powołany superbohater – Doktor Stroke – Pogromca Udarów, który prowadzi edukację w Internecie oraz podczas wybranych wydarzeń z udziałem młodych ludzi. Superbohater przekazuje Polakom podstawową wiedzę dotyczącą objawów udaru mózgu i uczy, że szybka reakcja – wezwanie pogotowia (tel. 999 lub 112) – może uratować choremu życie, a zachorować może każdy i w każdej chwili. 

Doktor Stroke - Pogromca Udarów

Program edukacyjny dla szkół

Postać superbohatera jest także ważnym elementem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej, realizowanego w ramach kampanii pod hasłem „I Ty możesz zostać superbohaterem”. Projekt kierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych. Ma formułę bezpłatnych, warsztatów, podczas których dzieci uczą jak rozpoznać i właściwie reagować w sytuacji wystąpienia objawów udaru mózgu.

Kampania społeczna STOP UDAROM otrzymała Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS z Diamentami 2014”, przyznaną po raz pierwszy dla najlepszego programu o profilu zdrowotnym i profilaktycznym.

Program edukacyjny na rzecz profilaktyki udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem” uzyskał nagrodę „Wizjonerzy Zdrowia 2019”, w dziedzinie Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny.