O chorobie

O chorobie

Udar mózgu to zaburzenie neurologiczne, będące skutkiem nagłego odcięcia dopływu krwi do mózgu.

Dochodzi do niego, kiedy naczynia krwionośne dostarczające tlen i substancje odżywcze do mózgu zostają zablokowane przez skrzep krwi lub następuje ich uszkodzenie. Prowadzi to do odcięcia części mózgu od dopływu tlenu i składników odżywczych, wskutek czego następuje jej obumieranie.

Wideo
Wideo

Udar mózgu, do którego dochodzi w następstwie zamknięcia światła naczynia krwionośnego to udar niedokrwienny. To zdecydowana większość (około 80%) udarów.

W sytuacji kiedy krew przedostaje się do mózgu w wyniku uszkodzenia ściany naczynia krwionośnego i w konsekwencji niszczy tkanki mózgu, mamy do czynienia z udarem krwotocznym (potocznie nazywanym wylewem).

Czasem występują także przemijające ataki niedokrwienne – TIA (transient ischemic attack), inaczej „mini udar”, którego objawy ustępują w ciągu 24 godzin. Mogą być one jednak zwykle zwiastunem „dużego” udaru. Szacuje się, że u co piątej osoby po „mini udarze”, kolejny udar mózgu może wystąpić w ciągu kilku dni lub tygodni. Dlatego osoba, u której zdarzyła się taka sytuacja, powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza (najlepiej neurologa), aby ustalić dalsze postępowanie.

Udar mózgu w liczbach:

  • Udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i głównym powodem niesprawności
   u osób powyżej 40. roku życia. 
  • W Polsce co roku na udar zapada około 80-90 tysięcy osób, a około 30 tysięcy z nich umiera.
  • 30% osób umiera w wyniku udaru w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania.
  • 20% chorych, którzy przeżywają ostrą fazę udaru, wymaga stałej opieki, a 30% – pomocy
   w niektórych czynnościach życia codziennego.