Stan chorobowy, który rozwija się wówczas, gdy prawidłowy dopływ krwi do obszaru mózgu zostaje odcięty. Udar może być spowodowany przez zakrzep krwi, który uniemożliwia przepływ krwi przez tętnicę mózgową (udar niedokrwienny), lub przez krwotok z uszkodzonej tętnicy (udar krwotoczny).