Udar można leczyć. Wczesne przyjęcie chorego do szpitala i zastosowanie odpowiedniej terapii ratuje życie i chroni przed inwalidztwem.

W przypadku udaru niedokrwiennego stosowane jest leczenie fibrynolityczne. Terapia ta usuwa przyczynę powstania udaru poprzez rozpuszczenie skrzepu, który zablokował przepływ krwi do mózgu. Warunkiem podjęcia leczenia alteplazą jest szybkie dotarcie pacjenta do szpitala. Lek można podać do 4,5 godziny od wystąpienia objawów udaru.

Przejdź do sekcji „objawy”, aby dowiedzieć się więcej o objawach Udaru mózgu

Współcześnie nie dysponujemy jeszcze lekiem, który można zastosować w przypadku udaru krwotocznego, ale również w przypadku tego typu udaru szybka hospitalizacja na oddziale udarowym zwiększa szanse chorego na przeżycie i ograniczenie niepełnosprawności.

W leczeniu udaru bardzo duże znaczenie ma również profilaktyka pierwotna i wtórna. Profilaktyka pierwotna nie tylko ogranicza szansę wystąpienia choroby, ale także ma zasadniczy wpływ na jej przebieg. Stosowanie profilaktyki wtórnej jest natomiast bardzo ważne z uwagi na częste nawroty choroby. Po przebytym udarze niedokrwiennym nawroty następują w ciągu roku u 6-12% chorych, a w ciągu 5 lat u 40-50%. Ponadto w ciągu 2 lat od udaru 15% chorych doznaje zawału serca i 15% umiera z przyczyn naczyniowych.

Po pierwszym udarze niedokrwiennym, należy zastosować odpowiednie leczenie, aby zapobiec powtórnemu wystąpieniu choroby. Podstawą jest przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, czasem wykonuje się operację zwężonych tętnic szyjnych. Należy także leczyć wszystkie inne czynniki ryzyka udaru.

Przejdź do sekcji „Jak zapobiec”. aby dowiedzieć się więcej o tym co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko udaru mózguPrzejdź do sekcji „Nowoczesna profilaktyka”, aby uzyskać dodatkowe informacje o nowoczesnej profilaktyce udaru u osób z migotaniem przedsionków