Polityka prywatności Akademii Stop Udarom

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników witryny AKADEMIA STOP UDAROM (www.primum.home.pl/autoinstalator/wordpress2/akademia) jest Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

 2. Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym i ankiecie polekcyjnej, oznaczone jako wymagane, są niezbędne do skorzystania z AKADEMII STOP UDAROM, która jest częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!”, realizowanego w ramach kampanii społecznej „STOP UDAROM”.
 3. Celem przetwarzania danych jest:
 • przekazywanie informacji na temat Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!”;
 • przygotowanie certyfikatu o udziale w AKADEMII STOP UDAROM w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!”;
 • założenie konta umożliwiającego użytkownikowi AKADEMII STOP UDAROM pobieranie materiałów edukacyjnych.

Polityka cookies

 1. W witrynie AKADEMIA STOP UDAROM wykorzystywane są pliki cookies, co oznacza, że Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości witryny AKADEMIA STOP UDAROM przez użytkowników, w szczególności takie, jak: adres IP, data i czas wizyty w witrynie. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika. Administrator wykorzystuje te informacje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania witryny. 

  Pliki cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie witryny do indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika. Administrator może także stosować cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji lub analizę ruchu użytkowników w witrynie. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z witryny, a niektóre jej funkcje mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. 

  Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies (w najpopularniejszych przeglądarkach stron www) można uzyskać, korzystając z poniższych linków: 

  Internet Explorer
  Firefox
  Google Chrome
  Safari

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkownika witryny AKADEMIA STOP UDAROM (www.primum.home.pl/autoinstalator/wordpress2/akademia) będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora danych  osobowych jedynie w celach określonych na wstępie niniejszej Polityki prywatności, w tym na potrzeby działań  komunikacyjnych związanych z Ogólnopolskim Programem Edukacyjnym na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem!”.

 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres e-mail: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych będzie się odbywało zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda będzie wyrażona poprzez złożenie formularza rejestracyjnego.

 5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujące podmioty:
 • upoważnieni pracownicy Administratora;
 • partner wykonawczy, tj. PRIMUM PR Sp. z o.o., na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji witryny AKADEMIA STOP UDAROM oraz okres konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i dochodzenia lub obrony przed  ewentualnymi roszczeniami.

 2. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w AKADEMII STOP UDAROM.

 3. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
  a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
  b) prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  c) prawa do przeniesienia danych osobowych;

  d)prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę zgodę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody;
  e) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora, w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu.

 4. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników  zgodnie z RODO oraz z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Partnerem Wykonawczym AKADEMII STOP UDAROM, kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: akademia@primum.pl lub bezpośrednio z Administratorem danych. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
up